Toronto Blue Jays v New York Yankees

Toronto Blue Jays v New York Yankees

Rob Refsnyder
Getty Images